نوشته‌ها

فروشگاه بزرگ انواع گز کرمانی اصفهان عبدالرزاق

/
گز اصفهان بعنوان یکی از شیرینی های محبوب کشور شناخته می شود که جایگاه ویژه ایی در سفره ی ایرانیان دارد. در روند تولید این شیرینی توسط مراکز معتبر، از مواد شیمیا