نوشته‌ها

آدرس بهترین گز فروشی مرغوب در اصفهان

/
گز اصفهان مطلوب ترین نوع گز است و بیش از 450 سال قدمت دارد. نوع اصلی این شیرینی حاوی درصد کمی از عصاره گرانبهای گز انگبین است. اگر به دنبال آدرس بهترین گز فروشی