نوشته‌ها

قیمت خرید گز عسلی قدس

/
گز گرچه نمونه های لقمه ای با آردی ان از درصد بالای سفارشات و تولید قرار دارند وجود هر یک از انواع انها را می توان متفاوت دید که طعم مزه های مختلف با بسته بندی های شکیل و زیبای را دارند. برای مثال می توان به وجود نوع گزهای لقمه ای قدس اشاره کرد که نمونه از ان را گزهای عسلی تشکیل داده اند.