نوشته‌ها

فروش عمده گز سنتی

/
فروش عمده از انواع گزها را می توان از نمونه های مختلف گزهای تولیدی معرفی کرد من جمله گزهای تولیدی سنتی که از نوع لقمه ای با مدل های آردی را شامل می گردد که البته برخی از این فروش های عمده را می توان از نوع تولیدات گزهای سفارشی معرفی کرد.