نوشته‌ها

گز لقمه ای پسته بادام قدس

/
تولیدات گز قدس اصفهان را می توان گزهای لقمه ای با آردی معرفی کرد که البته همراه با تولیدات سایر محصولات دیگر چون سوهان گزی های مرغوب و باکیفیتی می باشد که با وجود بسته بندی های متنوع هر یک دارای وزن های متفاوتی نیز بوده اند.