نوشته‌ها

پخش گز اصفهان لقمه ای و آردی صادراتی

/
گز اصفهان که جزو مهم ترین سوغات این شهر می باشد، از کیفیت بی نظیری برخوردار است. از این رو نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور نیز طرف داران بسیاری دارد. گز اص