نوشته‌ها

کارخانه تولید گز بلداجی

/
بیش از صد کارخانه و کارگاه در چهار محال و بختیاری مشغول به تو…