نوشته‌ها

اولین مرکز فروش گز کرمانی بسته بندی در تهران

/
اولین مرکز فروش گز کرمانی بسته بندی در تهران، توسط خود این کارخانه صورت گرفته است. گز کرمانی معرف همه ی ما است. چون که فعالیت این کارخانه ی بزرگ  به ۱۰۰ سال پیش