نوشته‌ها

لیست گز فروشی های بزرگ اصفهان

/
لیست گز اصفهان در انواع مختلف و بسته بندی های مختلف در تمامی فروشگاه های بزرگ اصفهان موجود می باشد. گز ها در انواع مغز دار و ساده تولید می شوند. گز اصفهان سرشار