نوشته‌ها

صادرات گز ایران به عراق

/
مراکز صادراتی گز ایرانی، با در نظر گرفتن شرایط بازار و متناسب هم پیش بردن قیمت و کیفیت این محصول، شرایط خوبی را برای صادرات گز ایران به عراق داشته اند.