نوشته‌ها

صادرات گز ایران به روسیه

/
با توجه به محبوبیت گز ایرانی در میان کشورهای همسایه، هم اکنون شاهد فرصت ویژه ای برای صادرات انواع گز درجه یک ایرانی به کشور روسیه بوده ایم.

صادرات گز به روسیه

/
صادرات گز باکیفیت، تازه و تولیدی با مواد اولیه درجه یک به تمامی بازارهای داخلی کشور و به خصوص کشورهای خارجی چون روسیه، عراق و ترکیه با شرایط ویژه ای صورت می گیرد.