نوشته‌ها

سفارش تولید و توزیع گز

/
آیا گز به صورت سفارشی تولید می گردد؟ نحوه توزیع گز در فروشگاه های عرضه مستقیم گز چگونه است؟ چه نوع گزهایی سفارشی تولید می گردند؟

سفارش تولید و توزیع انواع پولکی

/
چگونه می توان تولید انواع پولکی را جهت عرضه به بازار سفارش داد؟ نحوه توزیع پولکی در فروشگاه ها و نمایندگی ها چگونه است؟ کدام پولکی پرطرفدار می باشد؟