نوشته‌ها

بازار تولید گز شیرین

/
آیا می دانید به چه دلیل، این روز ها بیشتر از گذشته در بازار تولید گز، انواع گز شیرین خرید و فروش می شود؟ آیا میزان تولید گز در کارخانه شیرین افزایش پیدا کرده است؟