قدیمی ترین مرکز تولید گز پولکی اصفهان

/
استان اصفهان از دیرباز مقصد بسیاری از گردشگران و مسافران داخلی و خارجی بوده است. سوغات های متنوعی به نام این استان در ایران معروف شده که کام مسافران و مردم عزیز

خریداران گز و پولک اصفهان در خارج از کشور

/
گز و پولکی از شیرینی های بسیار شناخته شده ای هستند که هر جا اسمشان به میان بیاید؛ سریع نام اصفهان در ذهن ها تداعی خواهد شد؛ به این دلیل که این دو محصول از سوغات

لیست قیمت انواع گز و پولکی اصفهان

/
لیست قیمت انواع گز و پولکی اصفهان با در نظر گرفتن شرایط مختلفی تعیین می شود. همانطور که می دانید در تولیدات انواع گز و پولکی از مواد خوراکی، افزودنی، ترکیبات من