کارگاه های بزرگ گز و شیرینی حنایی اصفهان

/
امروزه در شهر اصفهان کارگاه های مختلفی به تولید انواع و اقسام مدل های گز و شیرینی می پردازند. در این میان برخی از کارگاه ها به علت بزرگی، تولیدات با کیفیت و غیر