پرفروش ترین انواع گز و شیرینی اصفهان

/
یکی از معروف ترین سوغات های استان اصفهان، گز می باشد. تولید گز در اصفهان سابقه ایی دیرینه دارد. در روند تولید این شیرینی توسط مراکز معتبر، از مواد شیمیایی و نگه