فروش گز لقمه ای 28 درصد بادامی عتیق اصفهان

/
گز از دیرباز در ایران تهیه می شد و دارای محبوبیت فرلوانی در بین همه افراد جامعه، و کودکان می باشد. گز ها را به صورت های مختلفی تولید می کنند که معروف ترین آن ها
پخش گز

پخش گز عتیق اصفهان در تهران

پخش گز عتیق اصفهان در شهر هایی همچون تهران، بر عهده چگونه مراکزی …