فروش گز اصفهان بهترین شيرينی جهان

/
شهر های مختلف ایران هر کدام شیرینی خاص خود را دارند که به عنوان سوغات آن شهر شناخته می شود. گز اصفهان یکی از انواع شیرینی های این شهر است که شهرت جهانی دارد. ای